Val av klammer

Bjarnes system  har ett brett produktregister och beroende på underlag, falshöjd, storlek på objekt, temperaturrörelser mm väljs olika klammer och fästelement. Klammerhandboken kan med fördel användas som stöd i detta arbete.

Montage direkt mot underlag

Klammerhandboken s. 23-37

Montage på utvändigt isolerade tak

Klammerhandboken s. 39-44